Amdanom ni

Hugh a Barb Jones ydym ni, perchnogion Dŷ Barcud.. Rydym yn byw ym mhentref bychan Cnwch Coch sydd dwy filltir o Lanfihangel-y-creuddyn lle mae yna ysgol, eglwys a thafarn wledig Y Ffarmers. Mae gennym ddau cwn cyfeillgar, Springer Spaniel, o’r enw Jac a Twm sydd wedi’i ddysgu’n dda. Ond peidiwch â phoeni - ni chaiff unrhyw fynediad i’r ddôl tra byddwch yn aros yno.

Mae’n pod glampio wedi ei leoli yn y ddôl 2 erw y tu ôl i’n tŷ ni, a chi yn unig fydd ag e yn ystod eich arhosiad. Ceir mynediad iddo o’ch safle parcio ar hyd llwybr unigol ar draws yr ardd a thrwy giât i mewn i’r ddôl a’n coedwig Gymreig. Yma fe ddewch o hyd i amrywiol fathau o goed, perllan afalau a golygfeydd syfrdanol o hardd o ddyffryn Ystwyth. Oddi fry mae’r Barcutiaid Coch ac adar eraill yn ehedeg, tra bo’r ddôl yn gartref i’n hwyaid a’n cywion ieir maes. Mae’r pod ar siâp cylch, wedi’i gladio â choed cedrwydd ac wedi’i inswleiddio’n gyfan gwbl er mwyn cynnig profiad clyd a chysurus i ddau oedolyn*.

Rydym wedi’n lleoli mewn man delfrydol i ddianc rhag ffair a ffwndwr bywyd pob dydd, ac mae’n berffaith i dorri cysylltiad â’r byd am gyfnod (nid oes rhwydwaith ffôn symudol yn y pod, ond peidiwch â phoeni mae cysylltiad diwifr ar gael, dim ond i chi ofyn!) 

Gan ein bod 9 milltir i ffwrdd o Aberystwyth a’r siopau cyfagos, rydym yn darparu basgedaid groesawgar i chi yn eich pod. Ynddi fe ddewch o hyd i dorth fechan, menyn, llaeth, diod feddal a phice ar y maen a jamiau. Am dâl ychwanegol gallwn hefyd gynnig y basgedi canlynol:

 • Brecwast – y fasged groesawgar ynghyd â bacwn a selsig Cymreig a’n hwyau maes
 • Danteithion – yr uchod oll ynghyd â photel o win, cwrw Cymreig a thryffls siocled
 • Dathliad – Prosecco, bocs o siocled a thusw o flodau

Fel rhan o’r pod a’r ddôl mae’r canlynol:

Yn y pod:

 • Gwely dwbl gyda chynfasau moethus a charthen blu (carthen ffibr ar gais)
 • Carthenni gwlân
 • Storfa o dan y gwely
 • Soffa 2 sedd
 • Cegin fechan gyda sinc, oergell, hob, microdon, tegell, tostiwr, llieiniau sychu a golchi llestri, tywelion, eich holl anghenion o botiau, sosbenni, llestri a chytleri. Hefyd te, coffi (parod a mâl), siwgr, olew, halen a phupur, hylif golchi llestri a saws ketchup.
 • Pecyn cymorth cyntaf a fflachlamp
 • Teledu ar gyfer DVDs gyda chyswllt USB
 • Bwrdd gydag asgell, ynghyd â lliain a chadeiriau pren
 • DVDs, gemau a llyfrau
 • Cyswllt di-wifr (ar gais)
 • Drych a lamp
 • Ystafell ymolch gyda basn ymolchi a thoiled, mat llawr, papur tŷ bach a sebon hylif (Ni ddarperir tywelion)

Y tu allan i’r pod:

 • Ar y deciau – sgiw bren gyda lle i storio esgidiau
 • Ar y patio – bwrdd a 4 cadair, goleuadau solar
 • Y tu ôl i’r pod – biniau ailgylchu a gwastraff
 • Ar y ddôl – lle tân a seddau, crogwely rhwng 2 goeden, sied i sychu cotiau ac esgidiau a lle i storio golosg, matsys a choed
 • Wrth ymyl eich maes parcio, mae yna fynediad i garej ar gyfer cadw eich beic mynydd. Gallwch ddefnyddio’r peiriant sychu dillad a’r rhewgell unrhyw bryd yn ystod eich arhosiad.