Pethau i'w gwneud

Pethau i’w gwneud a llefydd i’w gweld

Mae Ceredigion yn sir brydferth sydd â rhywbeth at ddant pawb gyda’i threfi a’i phentrefi, mynyddoedd y Cambria, Bae Ceredigion, yr arfordir a chyfoeth cynhenid ac amrywiol cefn gwlad. Un o’i nodweddion gorau yw bod yma gymaint o bethau i’w mwynhau, a hynny heb deimlo bod gormod o bobl o gwmpas – lle gwych felly i ymlacio ac i ddianc o ruthr y byd.

Dŷ Barcud. wedi’i leoli yng nghanol Dyffryn Ystwyth ac yn fan gwych i brofi holl ogoniannau amrywiol y sir a Bae Ceredigion.

Mae dyffryn afon Ystwyth yn un o’r rhai prydferthaf yng Nghymru gyda choedwigoedd cyfoethog amrywiol, afonydd glân a thiroedd amaethyddol ffrwythlon sy’n llawn prydferthwch drwy gydol y flwyddyn. Mae’r ffordd sy’n arwain dros Fynyddoedd y Cambria o Raeadr Gwy yn daith a ddisgrifiwyd unwaith gan yr AA fel un o ddeg o deithiau mwyaf golygfaol y byd.

Mae dyffryn Ystwyth yn gyrchfan boblogaidd i gerddwyr, gwylwyr adar a’r rheiny sy’n frwd dros yr awyr agored. Ceir yma lawer o lwybrau wedi’u marcio’n drylwyr – ac mae afon Ystwyth yn ffefryn gyda physgotwyr brithyll a samwn.

Mae cymaint i’w weld, ei wneud a’i ddarganfod yng Ngheredigion – ni fedrwn ond rhoi blas ichi o rai o’r atyniadau gorau sydd agosaf at Dŷ Barcud.

Bwyd a Diod

We want cooking and eating to be a pleasure – it’s a key part of any good holiday. The pod is fully equipped with a good range of cooking equipment for making simple meals and, if you want to embrace outdoor living and cook and eat ‘al fresco’, the pod has an outdoor fire pit and barbeque –  prepare a barbeque feast using tasty local ingredients.

Os nad ydych yn teimlo fel coginio, mae yna ddigonedd o lefydd da i yfed a bwyta yn yr ardal. Os hoffech fwcio rhywle da i fwyta yn ystod eich arhosiad yma, byddem yn fwy na pharod i argymell nifer o lefydd yn dibynnu ar yr hyn sydd at eich dant.

There are plenty of great places to eat locally and in nearby towns. You can walk to Y Ffarmers in Llanfihangel-y-Creuddyn (01974 261275), a mile from the pod. A guaranteed warm welcome with lovely food and a great beer garden. A 15 min drive takes you to The Halfway Inn, Pisgah, (01970 880631) – glorious views and great value food and beers.

Further afield there are many good places to eat in Aberystwyth – The Glengower (01970 626191) – on the seafront with great food. Medina – (019790 358300) Mediterranean and delicious. Upstairs at the Pier (01970 636123). There is one of the Lounge chain – The Athro Lounge and a Wetherspoons in the old station. There are several Fish and Chip shops, an Indian and Chinese plus a Domino’s.

For foodies we have SY23 (01970 615935) made famous in 2022 as the best New Opening in the Michelin guide as well as gaining the first Michelin star in Aberystwyth.

Down the coast there is the Harbourmaster and The Hive in Aberaeron and several good pubs in New Quay.

Teithiau diwrnod cyfagos

Ymhle mae dechrau? Dyma i chi rai o’n ffefrynnau

 • Canolfan Coedwigaeth Hamdden Nant yr Arian a Chanolfan Bwydo Barcutiaid Coch
  Teithiau drwy’r goedwig, golygfeydd gwych a thŷ bwyta.
  Hefyd mae yma lwybrau beicio mynydd byd enwog. Caiff y barcutiaid eu bwydo am 3yp yn yr haf a 2yp yn y gaeaf, ac nid yw’n anghyfarwydd i weld mwy na 100 o farcutiaid coch yn ystod amseroedd bwydo. Mynediad am ddim.
   
 • Ystâd yr Hafod
  Gallwch gyrraedd Ystâd yr Hafod mewn taith ddeng munud o Dŷ Barcud. is the Hafod Estate, one of our favourite places – managed in partnership between Natural Resources Wales and the Hafod Trust it offers 200 hectares of what is described as some of the ‘finest examples in Europe of a picturesque landscape’  Hafod is a great place to walk and discover gardens and statues buried by time, waterfalls, grottos and caves. Take a picnic, swim in the river and spend the day. Free Entry.
   
 • Devils Bridge Falls
  Well worth a visit – it’s a great way to spend the afternoon in some very dramatic scenery and after walking the falls a well-deserved cup of tea and cakes at the impressive Hafod Hotel.
   
 • Vale Of Rheidol steam railway
  Although only a 15 minute drive from Dŷ Barcud. it is well worth travelling into Aberystwyth and catching this original steam train ran on a beautiful narrow gauge line running through some stunning countryside. Terminating at Devils Bridge (See above), the falls are open all year round and cost between £1-2 per person depending on which route you choose – Check the railway website for up to date prices and timetables.
   
 • Llanerchaeron
  A National Trust property is only 20 miles from Dŷ Barcud. and you can easily spend a full day here.  If it’s sunny you can explore the walled gardens, the farmyard and the walks in the forest.  In wet weather you can go inside and explore the house.

Arts

If you’d like to visit an art gallery, watch a film or go the theatre then head to Aberystwyth Arts Centre – located above the town within the university campus. There is always something going on here and it is worth a visit just to see the variety of architecture and the stunning view over the town and out to sea.

Just down the hill from the Arts Centre is the National Library of Wales.

Ceredigion Museum, also in Aberystwyth, is a lovely little museum based in the old coliseum right in the centre of the town. Free entry, frequently changing exhibitions, with a nice gift shop.

Cycling and walking

Cycling both easy and extreme is well catered for throughout the county and from within easy reach of Dŷ Barcud.

Our nearest cycle trail is the beautiful Ystwyth Trail which is a 20-mile (32.1km) cycle route and footpath linking Tregaron in the upper Teifi valley and Aberystwyth on the coast. It follows part of the track of the old Great Western railway line (originally the Manchester & Milford Railway) between Aberystwyth and Carmarthen.

For walkers there is something for all with a rich variety of walks on offer to suit the casual and those requiring more demanding walking. The area is well served by the Ceredigion and Wales Coast Path as well as many other options within the Cambrian mountain range and surrounding countryside.

Within a few miles of Dŷ Barcud. there are a number of beautiful woodland walks and picnic sites managed by Natural Resources Wales together with a good selection of public rights of way walks that start and finish at Dŷ Barcud. – we can easily advise you on the best of these.

Towns and Villages

Ceredigion’s largest town is Aberystwyth, a lively university town and seaside resort. Cardigan​, the former county town also boasts a castle, several arts venues and interesting independent shopping. Discover tiny seaside villages and the picturesque harbour towns of Aberaeron and New Quay or the Teifi Valley market towns of Llandysul, Tregaron and Lampeter. Even in the smallest of rural hamlets, Ceredigion offers a warm welcome and a host of attractions and history. Befitting of a county that dates back over 1600 years, every town has a tale to tell and each village a mystery to discover.

Discover locations used for TV detective drama ‘Hinterland‘ and places that inspired Dylan Thomas fictional Llareggub of ‘Under Milk Wood’.

For more information on Ceredigion and places to enjoy, visit:

Discover Ceredigion